Tężyczka mięśniowa – czym jest?

Tężyczka mięśniowa należy do chorób o bardzo różnorodnym zakresie objawów czy symptomów choroby, to też bardzo trudno ją zdiagnozować.  Schorzenie to charakteryzuje się nadmierną wrażliwością mięśniowo- nerwową i głównie dotyczy kobiet. Za przyczyny występowania tężyczki mięśniowej uważa się nieprawidłowości w gospodarce hormonalnej oraz nieprawidłowe funkcjonowanie nadnerczy.

Ponad to, za przyczynę powstania uważa się także niedobory wapnia oraz magnezu we krwi. Co więcej, zbyt mała ilość witaminy D w organizmie i  równoczesne odkładanie wapnia sprzyja powstawaniu choroby. Osoby przyjmujące niektóre leki na przykład silnie moczopędne, są bardziej narażone na wystąpienie choroby. Można wyróżnić dwa rodzaje tężyczki mięśniowej, to jest tężyczkę mięśniową jawną oraz ujawnioną, zwaną też spazmofilią. Należy podkreślić, że w znacznej większości przypadków druga odmiana choroby zostaje wykryta przez przypadek. Tężyczka jawna ma kilka charakterystycznych symptomów.

Zazwyczaj z początku pojawia się delikatne  mrowienie w okolicach ust oraz palców u rąk. W następnej kolejności pojawiają się skurcze, które obejmują kończynę, mięśnie twarzy oraz głośnie. Skurcze bardzo często poprzedzone są uczuciem wewnętrznego niepokoju, pobudzenia, bądź też silnego lęku. Mogą zdarzać się także drgawki oraz utrata przytomności, przez co tężyczka często mylona jest z padaczką.

Tężyczka utajniona wywołuje symptomy podobne do wielu zaburzeń, przy czym objawy te mogą mieć charakter centralny, obwodowy, wegetatywny oraz neurologiczny.  Diagnoza oparta jest na wywiadzie lekarskim, badaniach laboratoryjnych oraz wykonaniu tak zwanej próby tężyczkowej, która potwierdza niski poziom magnezu w organizmie.

Dla potwierdzenia i jednoznacznej diagnozy wykonuje się badanie nerwowo- mięśniowe to jest elektromiografię. Leczenie tężyczki mięśniowej polega na podaniu choremu dożylnie sole wapnia- glukonian wapnia lub chlorek wapnia, lub też w przypadku występowania niedoczynności tarczycy wapń elementarny. Zaleca się także przyjmowanie witaminy D.