Konflikt serologiczny

Każdy człowiek ma określoną grupę krwi. Jest to grupa A, B, AB lub 0. Oprócz danej grupy większość ludzi posiada na powierzchni krwinek czerwonych tak zwany antygen D, czyli czynnik Rh. U osób, których krew posiada antygen D, ich krew określa się jako RH+. Natomiast osoby, których krew nie posiada antygenu D posiadają krew Rh-. Przy czym zdecydowaną większość stanowią osoby z czynnikiem Rh+, bo aż osiemdziesiąt pięć procent. Osoby z czynnikiem Rh- natomiast stanowią zaledwie piętnaście procent populacji.

Konflikt serologiczny dotyczy wszystkich przyszłych mam, posiadających grupę krwi z czynnikiem Rh-.  Decyduje tutaj jaki czynnik posiada ojciec dziecka. W przypadku, gdy tak jak matka posiada czynnik Rh-, to dziecko także będzie miało Rh-. Konflikt pojawia się, gdy ojciec ma czynnik Rh+. W takim przypadku dziecko dziedziczy dodatnie RH po ojcu, dzieje się tak w ponad połowie przypadków. W takiej sytuacji organizm kobiety traktuje płód jako coś obcego, właśnie za sprawą innego czynnika, niż czynnik matki.

Organizm kobiety wytwarza przeciwciała, które mają za zadanie zniszczyć płód. Ma to miejsce gdy krew matki zetknie się z krwią płodu- dziecka. Zazwyczaj dzieje się tak podczas porodu lub poronienia. Przyjmuje się, że podczas pierwszej ciąży istnieje bardzo niewielkie ryzyko pojawienia się konfliktu serologicznego. Przeciwciała zazwyczaj są wtedy bardzo słabe i nie zdążają przeniknąć do łożyska. Sytuacja się zmienia po upływie od półtora do sześciu miesięcy, podczas którego matka produkuje przeciwciała. Ryzyko wystąpienia konfliktu serologicznego jest zatem dużo większe podczas kolejnej ciąży, ponieważ przeciwciała już istnieją w organizmie matki i są w stanie przedostać się odłożyska, w celu zniszczenia ciała obcego w organizmie.

Współcześnie dokłada się wszelkich starań aby konfliktowi serologicznemu zapobiec, podając kobiecie w tym celu immunoglobulinę anty D zwaną też anty RhD lub Rhogam w formie zastrzyków. Profilaktyka ta jest skuteczna w dziewięćdziesięciu dziewięciu procentach.

 

Powrót na stronę główną.