Jak rozpoznać udar?

Bez wątpienia udar jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia i życia. Szacuje się, że udar mózgu jest kolejną trzecia przyczyną zgonów i bezpośrednim powodem braku sprawności występującej u osób, które przekroczyły czterdziesty rok życia. Według przeprowadzonych badań każdego roku udaru mózgu dostaje około siedemdziesiąt tysięcy osób, z których około trzydzieści tysięcy umiera w ciągu miesiąca od udaru.

Podstawowymi rodzajami udarów jest udar niedokrwienny mózgu, czyli inaczej mówiąc zawal mózgu, który stanowi prawie osiemdziesiąt pięć procent wszystkich udarów, oraz udar krwotoczny, przez co rozumie się wylew krwi do mózgu. Często pojawia się także miniudar, który jest przemijającym atakiem niedokrwiennym. Zazwyczaj udar mózgu pojawia się nagle, zdarza się jednak, że nadejście udaru poprzedzone jest pojawienie się pewnych symptomów, które mogą alarmować o nadchodzącym udarze. Znajomość znaków ostrzegawczych pozwala na szybką reakcję, przez co można uratować życie.

Charakterystycznym objawem dla udaru jest zaburzenie czucia po jednej stronie ciała lub też drętwienie oraz wykrzywienie twarzy po jednej stronie, zwłaszcza widoczne opadnięcie kącika ust. Ponad to symptomem jest także nagle osłabienie kończyn, zasadniczo jednej polowy ciała, nagłe zaburzenia mowy oraz zaburzenia widzenia, przy czym chory nie widzi tylko na jedno oko.

Czynnik niemodyfikowalne, wpływające na wystąpienie udaru to czynniki genetyczne, rasa, płeć- udar częściej dotyka mężczyzn oraz wiek. Istnieje również szereg czynników zewnętrznych, które mogą mieć wpływ ma wystąpienie udaru.

Czynnikiem ryzyka jest nadciśnienie tętnicze, choroby serca, a w szczególności migotanie przedsionków, choroby naczyń krwionośnych, a szczególnie miażdżyca, zaburzenia gospodarki lipidowej organizmu, otyłość lub duża nadwaga, zespół bezdechu sennego, a także nadużywanie alkoholu, cukrzyca oraz palenie papierosów. Osoba, u której zachodni podejrzenie wystąpienia udaru powinna jak najszybciej dotrzeć na oddział neurologiczny, gdzie jak najszybciej powinno być przeprowadzone badanie tomografem komputerowym, które pokaże jaki obszar mózgu został objęty udarem oraz do jakiego rodzaju udaru doszło.