Choroby zębów u dzieci: próchnica

Próchnica jest sporym problemem zdrowotnym. Szacuje się, że może mieć ją nawet dziewięćdziesiąt pięć procent dorosłych. Co więcej, ma ją także ponad połowa kilkuletnich dzieci.  Otuch dodaje fakt, że próchnicy można zapobiegać oraz skutecznie ją leczyć.

Próchnica jest procesem chorobowym, polegający na demineralizacji zęba lub zębów, który w konsekwencji prowadzi do rozpadu tak zwanej struktury zęba. Naturalnym stanem rzeczy jest, że w jamie ustnej znajdują się bakterie, przy czy większość z nich nie jest dla człowieka szkodliwa.

Istnieje rodzaj bakterii, wpływający na stan uzębienia człowieka i powodujący właśnie próchnicę, a mianowicie bakterie z gatunku Streptococcus mutans. Są to bakterie, które rozkładając cukry, produkują one kwasy organiczne. Kwasy te obniżają naturalne pH w jamie ustnej, wskutek czego dochodzi do demineralizacji szkliwa, to jest rozpuszczania oraz wypłukiwania jonów wapnia. W miarę upływu czasu powierzchnia szkliwa staję się porowata oraz zaczyna pojawiać się biała matowa plama, która w zasadzie jest pierwszą oznaka próchnicy. Może ona cienieć, zwłaszcza od jedzenia. W przypadku zaniedbania i nie wystarczająco szybkiej konsultacji z dentystą, miejsce to będzie ulegać degradacji, a bakterie przenikać w głąb zęba, niszcząc zęby, tworząc w rezultacie dziurę zwaną ubytkiem próchniczym.

Niestety zaawansowana oraz zaniedbana próchnica bardzo często kończy się leczeniem kanałowym. Oznacza to, że nie ma konieczności ekstrakcji chorego zęba, jednak po takim leczeniu jest on martwy, przez co bardziej podatny na ułamania i ukruszenia. Próchnicę zębów można leczyć na dwa sposoby. Stosuje się w zależności od stopnia zaawansowania próchnicy. Próchnicę początkową, w postaci niewielkich odwapnień leczy się poprzez remineralizację.

Leczenie polega na nałożeniu przez dentystę pod dokładnym oczyszczeniu na chore miejsce związek fluoru w postaci lakieru lub żelu. Zabieg należy powtarzać w celu nadbudowania odwapnionego miejsca. Drugim sposobem jest plombowanie, nawet jeśli ubytek jest bardzo mały. Dentysta usuwa dokładnie chorą tkankę za pomocą wiertła, a po czym wypełnia ubytek plombą.