Choroba Aspergera – co jest powodem jej powstania.

Zespół Aspergera to choroba mająca podłoże w całościowym zaburzeniu rozwojowym, które mieści się w spektrum autyzmu, toteż często jest określana jako łagodniejszy przypadek autyzmu wczesnodziecięcego. Zespół Aspergera różni się jednak od autyzmu. W przeciwieństwie do autyzmu zespół Aspergera nie cechują wady wymowy, dzieci rozwijają się prawidłowo pod względem poznawczym, nie ma także problemów z rozumieniem oraz komunikowaniem się, co pozwala na względnie normalny kontakt z otoczeniem.  Charakterystyczne jest również, że na zespół ten częściej zapadają chłopcy niż dziewczynki.

Przyczyny choroby.

Potencjalnymi czynnikami wpływające na pojawienie się choroby są przede wszystkim uwarunkowania genetyczne, a dokładniej genami znajdującymi się na się na chromosomach 3, 4, 11 i genem EN2 na chromosomie 7, przy czym nie dziedziczy się samej choroby, a podatność na zachorowanie. Wpływ ma także wiek ojca dziecka- ryzyko wzrasta u ojców powyżej 40-tego roku życia. Ponad to wpływ na pojawienie się zespołu Aspergera mogą mieć urazy około płodowe, toksoplazmoza, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego oraz dziecięce porażenie mózgowe.

Osoby lub dzieci z zespołem Aspergera w przeciwieństwie do autystów mają dobrze rozwinięte zdolności poznawcze. Często są to osoby bardzo zdolne w konkretnej dziedzinie, z dużym potencjałem poznawczym. Osoby chore na zespół Aspergera często  są mylnie uznawane za ekscentryków, dziwaków lub samotników, mają problem z adaptacją oraz problemy z akceptowaniem zmian.

Objawy.

Objawami istnienia zespołu Aspergera jest niechęć do pracy w grupie, zaburzenia w relacjach z innymi ludźmi, zaburzenia mowy oraz niezdolność do zrozumienia ukrytych znaczeń, rozumienie dosłowne oraz bardzo wąskie i specyficzne zainteresowania, często połączone w wybitnymi umiejętnościami w tej dziedzinie. Ponad to przejawem może być brak empatii, brak umiejętności interpretowania mowy ciała,  unikanie bliskości oraz kontaktu wzrokowego. Charakterystyczne dla zespołu Aspergera jest również nie kontrolowane myślenie obsesyjne.

Terapia.

Osoby dotknięte tą przypadłością mogą skorzystać z pomocy organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji). Jedną z nich jest stowarzyszenie SPOZA .

Tagged .