Konflikt serologiczny

Każdy człowiek ma określoną grupę krwi. Jest to grupa A, B, AB lub 0. Oprócz danej grupy większość ludzi posiada na powierzchni krwinek czerwonych tak zwany antygen D, czyli czynnik Rh. U osób, których krew […]

Continue reading

Rezonans magnetyczny

Współczesna technologia pozwala w sposób nieinwazyjny zajrzeć do wnętrza człowieka oraz poddać go bardzo precyzyjnym badaniom. Takim badaniem jest właśnie rezonans magnetyczny w skrócie MRI- z angielskiego magnetic resonance imaging. W badaniu rezonansem magnetycznym wykorzystywane […]

Continue reading