Oparzenia skóry

Do uszkodzeń skóry, jakim jest oparzenie może dojść na skutek działania ciepła, wskutek kontaktu z substancjami chemicznymi, zarówno stałymi, ciekłymi jak i gazowymi, jak również prądu elektrycznego, czy promieni UV. Uszkodzenia tkanek możemy podzielić zatem […]

Continue reading